Reklamacije i prigovori

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Domu konoplje e-mailom, telefonski ili pismeno.


Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
· isporuka robe koja nije naručena
· isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
· isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu


Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. U slučaju povrata ili reklamacije proizvoda dostavljač će sastaviti zapisnik s popisom promjena u narudžbi radi pismene evidencije koja također uključuje potpis kupca.


U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Dom konoplje nadoknaditi će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.