Uvjeti korištenja

Uvjeti kupnje

domkonoplje.com je vlasništvo zadruge Dom konoplje te će se kao takav i predstavljati u daljnjem tekstu. domkonoplje.com Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem domkonoplje.com Internet prodavaonice obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila. Neke od fotografija na našoj Internet prodavaonici su samo ilustrativne prirode.

Postupak, te uvjeti kupnje i prodaje robe putem Dom konoplje Internet prodavaonice definirani su sljedećim parametrima: narudžba, otprema, plaćanje, dostava, povrat, odnosno reklamacija robe.
Dom konoplje putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u internetskoj ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja popuni tražene podatke i elektronskim putem naruči (kupi) barem jedan proizvod iz našeg asortimana.
Sve cijene izražene su bez PDV-a.
Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)

Naručivanje robe

Robu je potrebno naručiti najkasnije dan prije do 12 sati od navedenog termina isporuke

Iznimno narudžba se može naručiti dan prije do 16h sati od navedenog termina isporuke,ali isključivo uz predhodan dogovor s našom korisničkom podrškom. Hitne narudžbe su također moguće uz prethodan dogovor.

Naručivanje robe može se vršiti 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.

Roba se naručuje elektronskim odabirom određenog proizvoda te spremanjem istog u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces narudžbe. Dom konoplje se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko nismo u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat ćemo kupca robe telefonski ili e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

Otprema robe

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja, te će iznos računa biti umanjen za cijenu vraćenog artikla. Ispis točnoga, ispravljenog računa bit će dostavljen u odgovarajućem roku na način kako to bude dogovoreno.
Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručenu robu platiti Dom konoplje-u na način koji je odabrao prilikom sastavljanja narudžbe.

Plaćanje cijelokupnog iznosa putem interneta:
Prihvaćamo plaćanje:

– Kreditnim karticama (Eurocard/Mastercard, Diners Club, Visa, American Express)

Trošak dostave (za hitne narudžbe) dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama Internet prodavaonice.

Povrat/Reklamacija robe

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Dom konoplje-u e-mailom, telefonski ili pismeno.
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
· isporuka robe koja nije naručena
· isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
· isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. U slučaju povrata ili reklamacije proizvoda dostavljač će sastaviti zapisnik s popisom promjena u narudžbi radi pismene evidencije koja također uključuje potpis kupca.
U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Dom konoplje nadoknaditi će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Dom konoplje obvezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izmjene

Dom konoplje zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Sve promjene primijenit će se na korištenje stranica. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se našem Kontakt centru sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Internet prodavaonice.

Registracija

Da biste se registrirali na domkonoplje.com Internet prodavaonicu, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.
Registracijom postajete kupac Dom konoplje Internet trgovine te ste suglasni s ovim Uvjetima i pravilima.
Unesena podatke Dom konoplje će upotrebljavati isključivo radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće se koristiti u druge svrhe ili biti dostupni drugim osobama na uvid.

Sigurnost

Prilikom registracije u Dom konoplje Internet prodavaonicu biti ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, dužni ste nas obavijestiti o tome tako da kontaktirate naš Kontakt centar na broj telefona +385925009257 svakim radnim danom od 08.00 do 20.00 sati ili pošaljite e-poštu na [email protected].
Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Dom konoplje ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža Dom konoplje Internet trgovina ne uključuju troškove koje stvarate rabeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Dom konoplje nije odgovoran za telefonske troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Molimo vas primite na znanje da sve internetske stranice upotrebljavate isključivo na vaš rizik. Dom konoplje ne daje nikakva jamstva i nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za izravne i neizravne štete koje možete pretrpjeti korištenjem usluga ili u svezi s korištenjem mrežnih stranica, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računalna mreža koju Dom konoplje ne kontrolira ni u kojem obliku već je na nju samo vezan te zbog toga ne može jamčiti dostupnost servisa (servera) koje izravno ne kontrolira.

Intelektualno vlasništvo

Svi sadržaji objavljeni na Dom konoplje Internet stranici kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni sadržaji objavljeni na ovim stranicama, vlasništvo su ili Dom konoplje ili trgovca ili dobavljača programskih paketa (softvera) te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva te njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena.
Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge Dom konoplje Internetskih stranica, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna, logotipa te branda Dom konoplje-a bez izričitoga pismenog odobrenja istog.

Dostupnost Dom konoplje Internet prodavaonice

Iako Vam Dom konoplje nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Dom konoplje ne može grarantirati da će usluge na Dom konoplje.com odgovarati Vašim potrebama. Pristup na Dom konoplje Internet prodavaonicu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

Ostale Internet stranice

Dom konoplje Internet prodavaonica uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Dom konoplje-a i stoga nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Oglašavanje

Dio Dom konoplje stranica predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Dom konoplje nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala, a posebno glede oglašavanja alkohola, alkoholnih pića, vina, piva, duhana i duhanskih proizvoda.Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe primit ćete e-poštom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje o kupljenim proizvodima, količinama, cijenama, terminu i mjestu dostave. Također ćemo vas obavijestiti o bilo kakvim promjenama stanja vaše narudžbe (promjena termina dostave, artikl koji nije u ponudi i sl.).

Izvadak Zakon o zaštiti potrošača

Prethodna obavijest
Članak 42.
(1) U primjerenom roku prije sklapanja ugovora potrošač mora biti obaviješten o:
– imenu, tvrtki, matičnom broju i punoj adresi trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti
svoje prigovore,
– proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
– glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
– cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,
– troškovima dostave proizvoda,
– načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
– uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
– jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
– pravu potrošača na raskid ugovora iz članka 44. ovoga Zakona i roku za raskid,
– situacijama u kojima je isključeno potrošačevo pravo na raskid ugovora,
– pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje
duže od godinu dana,
– troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po
osnovnoj tarifi,
– razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
– ako se radi o ugovorima o kontinuiranoj dobavi proizvoda ili ugovorima o kontinuiranom
pružanju usluga, najkraćem vremenu na koje trgovac pristaje sklopiti ugovor.
(2) Obavijest iz prethodnog stavka ovoga članka mora sadržavati jasno istaknutu komercijalnu
namjeru trgovca te mora biti jednoznačna, jasna, lako razumljiva te prilagođena sredstvu daljinske
komunikacije koja se uporablja.
(3) U slučaju uporabe telefona, identitet trgovca, kao i komercijalna svrha poziva, moraju biti
izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora.
(4) Obavijest mora sadržavati upozorenje da ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno
poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno upozorenje
da djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova
zakonskog zastupnika.

Potvrda prethodne obavijesti
Članak 43.
(1) Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja
usluge, potrošaču mora biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom,
potrošaču dostupnom, trajnom mediju.
(2) Potvrda prethodne obavijesti mora sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.
(3) U slučaju sklapanja ugovora o usluzi koja se pruža jednokratnom uporabom sredstva
daljinske komunikacije i koju naplaćuje operater sredstva daljinske komunikacije, trgovac neće biti
dužan izdati potvrdu prethodne obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.
(4) U slučajevima u kojima je dužan izdati potvrdu prethodne obavijesti, teret dokaza izdavanja
te obavijesti leži na trgovcu.

Pravo na raskid ugovora

Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača):
Pravo na raskid ugovora – Članak 45.

(1) Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od sedam dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Rok za raskid ugovora ako potvrda prethodne obavijesti nije dostavljena – Članak 46.

(1) Ako trgovac nije potrošaču dostavio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač će imati pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana primitka proizvoda.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.

(4) Ako trgovac, u roku iz stavka 1. ovoga članka, dostavi potrošaču potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Oblik raskida ugovora – Članak 47.

(1) Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.

(2) Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

(3) Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. i 46. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora – Članak 48.

(1) U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.

(2) Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.

(3) Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

Isključenje prava na raskid ugovora – Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

  • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
  • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
  • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
  • o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
  • o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina
  • o igrama na sreću

Podrška


Provodimo istraživanja kako bismo dodatno unaprijedili naše proizvode i usluge. Iznimno bismo cijenili vaš doprinos navedenim istraživanjima pitanjima, komentarima, prigovorima i pohvalama. Molimo vas kontaktirajte Dom konoplje Kontakt centar na tel +385925009257 svaki radni dan od 8,00 do 20,00 sati ili pošaljite e-mail na [email protected]

Molimo vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te Dom konoplje ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, upotrijebi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo upotrebljavati ideje, nacrte, stručna znanja ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu, uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.
Takodjer nam možete pomoći unaprijediti našu uslugu ostavljajući Vaše komentare na integriranom Dom konoplje blogu.

Isključenje odgovornosti

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove internetske stranice. Hrvatski sud u Zagrebu isključivo je nadležan za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internetskih stranica ili u vezi s njima. Dom konoplje ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup internetskim stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.
Sve informacije dostupne na internetskim stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internetskih stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.
Informacije koje Dom konoplje objavljuje na ovim internetskim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim Dom konoplje ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojih podataka pohranjenih na ovim internetskim stranicama. Dom konoplje ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internetskim stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, Dom konoplje neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internetskim stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će moći dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.