Pravila privatnosti

Pravila zaštite osobnih podataka na internet stranicama

Želimo naglasiti da posjetom našim web stranicama svi Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi, osim ako ih svojom voljom ne želite otkriti. Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim pravilima zaštite osobnih podataka. Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.
Ova Pravila zaštite osobnih podataka opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite web stranicu.

Osobni podaci koje obrađujemo

Osobni podaci” označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Osobne podatke prikupljamo sukladno važećim propisima i to kako bismo vam npr. mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u nagradnim igrama, anketama, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal ili odgovoriti na vaša pitanja, primjedbe i komentare.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole. U određenim slučajevima će prikupljanje vaših osobnih podataka biti nužno radi izvršenja ugovora između vas i Zadruge Dom konoplje na primjer prilikom kupovine proizvoda/usluga u našoj web trgovini. Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

1. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za naručivanje proizvoda/usluga u online trgovini;
2. Podaci o kupnji putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi/usluge, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupnje;
3. Podaci o interakciji korisnika s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies).

Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, Zadruga Dom konoplje izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

Svrha obrade osobnih podataka

Zadruga Dom konoplje obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:

1. Obrada narudžbi putem online trgovina;
2. Prijenos komercijalnih komunikacija putem elektroničke pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom (u limitima Vaše suglasnosti);
3. Sudjelovanje u anketama, upitnicima i nagradnim natječajima organiziranim od strane Zadruge;
4. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savjete, komentare, prigovore i sl.;
5. Izrada različitih izvještaja / statistika o načinu korištenja web stranice i usluga koje nudi
6. Rješavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Zadruge.

Komuniciranje podataka prema trećima

Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim web stranicama nikome izvan Zaduge bez Vaše privole, osim (1) u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, (2) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, (3) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (4) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te (5) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa. Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade. Zadruga može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:

1. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun Zadruga odnosno suradnicima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).
2. Pravnom slijedniku ili sljednicima, u slučaju statusnih promjena uslijed podjele, pripajanja, restrukturiranja ili drugog prijenosa kontrole u društvu.
3. Drugim primateljima kojima je Zadruga ovlaštena ili obavezana otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa.