Preporuka za doziranje

Izračunajte preporuku za vašu dozu CBD-a
Odgovorite na kratki upitnik i saznajte koja doza vam najbolje odgovara

IZRAČUN DOZE

Početna doza za prvi tjedan: 0 MG CBD. Ovo je preferirana doza većine korisnika za odabir koji ste napravili. Preporuča se započeti s ovom dozom i rasporediti unos tijekom dana uz svaki obrok. Ako nema poboljšanja simptoma, može se primijeniti sljedeća preporuka za doziranje u nastavku.

Naknadna doza nakon početne doze nije poboljšala simptome: 0 MG CBD. Preporuča se rasporediti dozu tijekom dana uz svaki obrok. Ova doza je stalna doza za mnoge korisnike. Ako nema poboljšanja simptoma, može se primijeniti sljedeća preporučena doza.

Naknadna doza ako se simptomi nisu poboljšali: 0 MG CBD.

Ovu dozu treba primijeniti nakon otprilike 3 tjedna ako se simptomi još uvijek nisu poboljšali. Preporuča se uzimanje CBD-a tijekom dana uz svaki obrok.